Bundels

Debuutbundel Mensen die je misschien kent
uitgeverij Marmer, Baarn, oktober 2013

Eigen terrein (Nijmegen bezongen in 22 stadsgedichten)
uitgeverij Marmer, Baarn, oktober 2017

De Camembertmethode,
De Arbeiderspers, Amsterdam, oktober 2018

 

Mensen die je misschien kent

 

 

 

 

 

 

 

 

De camembertmethode in de media:

‘Een betere illustratie van de kracht van poëzie kun je je als lezer
en als leraar niet wensen.’
Jan de Jong in Levende Talen Magazine, september 2019

‘Dikwijls weet Arns in haar metaforen en personificaties de vanzelfsprekendheid te doorbreken, bijvoorbeeld met het beeld van de vader als ongeboren kind’ […]
‘Juist wat niet zichtbaar is, wat mensen ten diepste op de been houdt, voortdrijft en motiveert, is wat Arns op het spoor tracht te komen, uit oprechte interesse, maar ook uit vrees of nieuwsgierigheid.'[…] De dichteres slaagt er ook in om haar onderzoek subtiel te verwoorden en ritmisch vorm te geven. Zo weet ze meermaals een ondergrondse verstrengeling bloot te leggen.’ […] Deze bundel vraagt om nieuwe verkenningen naar wat we niet zien en weten, maar wel bevroeden.’
Johan Reijmerink in De Poëziekrant, mei 2019

‘De door Arns belichte momenten zijn vaak herkenbaar, kunnen zich ook in levens van anderen hebben afgespeeld. Dat maakt ook dat haar woorden dichtbij kunnen komen, zoals in ‘Vadertijd’, waarin afscheid wordt genomen van een vader en afstand en nabijheid strijden om voorrang.’
Janita Monna in Trouw (bijlage Letter & Geest), zaterdag 11 mei 2019

‘Met De Camembertmethode heeft Frouke Arns een prachtige bundel geschreven vol poëzie die ruimte zoekt en geeft aan ‘op tem­peratuur komen’ en ‘langzaam uit­lopen’. Een bundel die veel lezers verdient.’
Jogchum Zijlstra in het Nederlands Dagblad, vrijdag 1 maart 2019

‘De gedichten zijn vertellend en de vertelster weet precies wat ze moet doen om de lezer te blijven boeien: rake observatie, veel suggestie en een mooie stijl.
Prachtige bundel.’
NBD/Biblion, Jos Damen 

‘Het gedicht wijst meerdere kanten op, vooral ook door het combineren van elementen uit het oude en nieuwe testament. En levert zo een rijke ‘oogst’.’
Het gedicht Pluk, besproken op OoteOote door Jeroen van den Heuvel,
maandag 28 januari 2019

[…] dat beeld is kenmerkend voor de poëzie van Arns, die er in deze familieportretten, als elders ook met enige regelmaat, keer op keer in slaagt om uit het deprimerende alledaagse een pakkend en helder beeld te peuren. Weinig opsmuk, groot effect.’
Matthijs Ponte in Poëzietijdschrift Awater (1-2019) 

‘IJzersterke bundel’
‘Verder kijken dan je eigen blikveld, dat doet een echte dichter je voor’ 

Arjan Peters in de rubriek Goed&Slecht, De Volkskrant, zaterdag 1 december 2018

‘zeer geslaagde bundel’    en:
‘In het beste geval drukt een dichter zich niet letterlijk uit, maar laat hij precies een juiste hoeveelheid in het ongewisse, waardoor hij meerdere lagen aanboort en een breder spectrum aan associaties en gevoelens oproept. Dat is precies wat Arns doet in deze bundel. En dat levert prachtige dichtregels op […]’
Dieuwertje Mertens in Het Parool, zaterdag 17 november 2018

 

 

Mensen die je misschien kent in de media:

Cultuurbewust
Maarten Buser: ‘verrassende, sterke eerste gedichtenbundel

NBD/Biblionrecensie
Albert Hagenaars: ‘een hoogst origineel geluid’ en ‘een belangrijk debuut’

De Contrabas
Chrétien Breukers:  ‘poëzie die als een schroef in je ziel draait 

Meander Magazine
Johan Reijmerink: ‘een dichter waar we nog heel wat van te verwachten hebben